I Ragnhilds vei skal vi grave grøft for avfallssug fram til Astrids vei. Avfallssug er fremtidens system for avfallshåndtering i sentrum. Oppgraving av innkjøring til Astrids vei må utføres på natt.

Arbeidene skal utføres natt til onsdag 28. juli, torsdag 29. juli og fredag 30. juli fra midnatt og fram til klokken 6.00.

Arbeidene fortsetter innenfor den normale arbeidstiden på anlegget som er hverdager mellom klokken 7:00 og 19:00.

Det vil være tilkomst til Astrids vei mens arbeidene pågår, men vi oppfordrer til å begrense trafikk inn og ut Astrids vei til det mest nødvendige i dette tidsrommet. Dette vil bidra til at nattarbeider går så effektivt som mulig og man begrenser perioden det må jobbes natt til et minimum.

Hovedvekten av arbeider vil skje i krysset Astrids vei x Ragnhilds vei, men det det vil være transport, henting av utstyr på riggområde med mer i området. Man må derfor påregne noe støy langs Skårersletta ifm. nattarbeidene.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

Kontaktinformasjon

Sigmund Jordbakke
Anleggsleder, Peab anlegg as
Telefon: 932 80 401
E-post:sigmund.jordbakke@peab.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke