Lørenskog kommune bygger om Skårersletta til å bli ei hyggelig sentrumsgate. I den forbindelse pågår det nå arbeider i fem områder parallelt.

På prosjektets nettside (lenke nederst på siden) kan du følge byggeprosessen via vårt webkamera. Klikk på bildet for større versjon

På prosjektets nettside (lenke nederst på siden) kan du følge byggeprosessen via vårt webkamera. Klikk på bildet for større versjon

Utenfor Triaden mot Gamleveien

Vi fortsetter arbeidet med å grave ut masser for å etablere nye vann- og avløpsledninger i dette området.

Mellom Løkenåsveien og Skårerfaret

I dette området skal vi også grave ut masser, legge vann- og avløpsrør, og fylle på masser. Arbeidene vil i hovedsak foregå mellom Swixgata og Skårerfaret.

Skårerparken

I sykkelveien og fortauet i Skårersletta skal det være gatevarme som kommer fra varmt vann som går i rør i bakken. Vannet varmes opp i en varmesentral som vi skal bygge i Skårerparken. Vi skal etter planen starte de forberedende arbeidene for varmesentralen i løpet av juli. Arbeidene vil omfatte graving langs Sigurds vei og etablering av trekkerør for omlegging av høyspentkabler.

Vi skal også begynne arbeidene med å grave grøft for å legge rør for avfallssug som er et nytt system for avfallshåndtering i Lørenskog sentrum.

Store deler av Skårerparken blir gjerdet inn i samband med disse arbeidene.

Arbeider mellom Sigurds vei og Løkenåsveien

I området utenfor Solheim barnehage skal vi etablere en støttemur og legge trekkerør. Trekkerørene skal krysse Løkenåsveien og Sigurds vei, og det må forventes redusert fremkommelighet i forbindelse med disse arbeidene.

Fra Ragnhilds vei/Bibliotekgata til Solheimsveien

På strekningen mellom Solheimveien og Bibliotekgata/Ragnhilds vei ligger vann- og avløpsledningene under vestre fortau. Arbeider med å skifte ut disse kommer etter planen pågå ut august 2021.

Som vi har informert om tidligere, må deler av fortauet være stengt mens arbeidene pågår. Adkomst til boliger og næringseiendom holdes åpent i hele perioden. Dette gjelder også trappeoppgang og rampe ved Astrids vei 11.

Gravearbeider i Ragnhilds vei.

Gravearbeider i Ragnhilds vei.

Arbeider i Ragnhilds vei

I uke 28 starter vi arbeider i Ragnhilds vei (etappe 1). Arbeidet omfatter utgraving av grøft for avfallssug som skal føres fram til boliger Astrids vei. I midten av august skal vi etter planen fortsette disse arbeidene inn mot Astrids vei (etappe 2). Disse arbeidene skal etter planen være ferdig i september.

Det vil i hele byggeperioden være adkomst til eiendommene i Ragnhilds vei og Astrids vei. På grunn av mye anleggsarbeid og utbygging i dette området må vi snevre inn deler av Ragnhilds vei slik at den får ett kjørefelt og det vil være redusert bredde på innkjøringen til Astrids vei. De som kjører fra Skårersletta og i retning Astrids vei vil ha forkjørsrett. Dette blir skiltet.

Av hensyn til trafikkavviklingen i Ragnhilds vei, må noen av disse arbeidene utføres på natten, når det er lite trafikk. Vi kommer tilbake med informasjon om når dette skal gjøres når det nærmer seg.

Øvrig

Det er planlagt arbeid gjennom hele sommeren, også i fellesferien.

Normal arbeidstid på anlegget er hverdager mellom klokken 7:00 og 19:00. I dette tidsrommet må det påregnes arbeidsstøy og økt anleggstrafikk.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke