Det har under utgravning for utvidelsen av Triaden blitt avdekket fjell som må sprenges vekk.
Førstkommende lørdag 12/6 borrer vi hull for sprengladninger. selve ladninger og sprengninger gjøres mandag/tirsdag uke 24
alle sprengninger varsles med lydsignal og vaktmenn stenger av sikkerhetssone.
Noe rystelser vil merkes.

Området hvor arbeidet skal utføres

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke