I forbindelse med byggearbeidene i Skårersletta blir vi i tiden fremover nødt til å sperre av større deler av Skårerparken.

På hjørnet ved Sigurds vei skal vi bygge en varmesentral for oppvarming av sykkelveiene og fortauene i Skårersletta. I tillegg skal vi flytte en høyspentkabel som ligger i grunnen.

For å få en mer effektiv anleggsgjennomføring kommer vi også benytte deler av parken til lagring og håndtering av materiell og fyllmasser.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke