I Skårersletta pågår det nå arbeider i fire områder parallelt.

Utenfor Triaden mot Gamleveien

Vi fortsetter arbeidet med å grave ut masser for å etablere nye vann- og avløpsledninger i dette området. Vi kommer også til å begynne arbeidet med å etablere ledninger for et nytt system for avfallshåndtering i sentrum, avfallssug. Denne ledningen skal ligge under østre fortau. Det er også planlagt spuntarbeider i dette området mot slutten av juni.

Mellom Løkenåsveien og Skårerfaret

Vi fortsetter arbeider med å sikre spunten som allerede er satt, dette blant annet ved å bore ned stålrør som forankrer spuntnåler til fjell.

I tillegg skal vi spunte i området mellom Swixgata og Skårerfaret. Arbeidet skal etter planen gjøres i uke 23-26.

Det kommer også til å pågå gravearbeider i dette området. Det er mulig at vi må sprenge vekk litt fjellmasser i området foran Skårersletta 50. Dette vet vi først når vi har gravd ut løsmasser og ser hvor dypt fjellet ligger. Sprengning varsles i forkant med lydsignal.

Skårerparken

I sykkelveien og fortauet skal det være gatevarme. Dette er varmt vann som går i rør under sykkelveien og fortauet. Det varme vannet skal komme fra en sentral som vi skal bygge i Skårerparken, på hjørnet ved Sigurds vei.

I juni starter gravearbeider for fundamentering av denne varmesentralen. I tillegg skal vi flytte en høyspentkabel som ligger i samme område.

Store deler av Skårerparken blir gjerdet inn i samband med disse arbeidene.

 

Mens arbeidene i nordre del av Skårersletta pågår blir deler av fortauet stengt av fortauet stengt

Mens arbeidene i nordre del av Skårersletta pågår blir deler av fortauet stengt av fortauet stengt.

 

Fra Ragnhilds vei/Bibliotekgata til Solheimveien

På strekningen mellom Solheimveien og Bibliotekgata/Ragnhilds vei ligger vann- og avløpsledningene under vestre fortau. Arbeider med å skifte ut disse kommer etter planen til å pågå fram til utgangen av august 2021.

Deler av fortauet kommer til å være stengt fram til vi er ferdig med disse arbeidene, se vedlagte bilde. Adkomst til boliger og næringseiendom holdes åpent i hele perioden. Dette gjelder også trappeoppgang og rampe ved Astrids vei 11.

 

Bilde fra Skårersletta 4. juni 2021

Bilde fra Skårersletta 4. juni 2021

Arbeidstid og arbeider i sommer

Normal arbeidstid på anlegget er hverdager mellom klokken 7:00 og 19:00. I tidligere varsler har vi informert om at spunt- og sprengningsarbeidene skal utføres mellom klokken 8:00 og 17:00 på hverdager.

For å korte ned antallet dager med spuntarbeider kommer vi i juni til å utføre spuntarbeider i hele arbeidstiden, mellom klokken 7:00 til 19:00.

Det er planlagt arbeid på Skårersletta gjennom hele sommeren, også i fellesferien.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke