Lørenskog kommunale pensjonskasse skal etablere nytt dagaktivitetssenter i Løkenåsveien 51 for mennesker med funksjonsnedsettelser i alderen 18 – 40 år.

Nye Bårliskogen aktivitetssenter har behov for permanente lokaler med sine 35 besøkende og 16 ansatte. De besøkende har timeplaner med individuelle og felles aktiviteter foruten aktiviteter utenfor aktivitetssenteret.

Prosjektet omfatter:

  • Riving av eksisterende bolig og garasje
  • Utgraving byggegrop inkl. spunting
  • Graving av grøfter for tekniske føringer både på og utenfor eiendommen
  • Oppføring av nybygg over to etasjer
  • Oppføring av parkeringsplasser under terreng
  • Utomhusarbeider

Fremdrift:

  • Oppstart mai 2021, forventet ferdigstillelse sommeren 2022
  • Arbeid innenfor normal arbeidstid. Støyende aktiviteter søkes gjennomført mellom 0700 og 1600

Konsekvenser for omgivelsene:

  • Anleggstrafikk
  • Byggeplasstøy

Kontakt:

Obas Øst (utførende entreprenør)

Prosjektleder:
Tore Dahle Hodne
tlf 468 11 533

Malling & Co Eiendomsutvikling (Byggherres prosjektledelse)

Jonas Lysgaard
tlf 481 95 872

Jørn Bråteng
tlf: 977 41 148

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke