I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal vi skifte ut vann- og avløpsledningene i området. I deler av Skårersletta ligger vann- og avløpsledningene inntil fem meter under bakken. Grunnforholdene i området er delvis utfordrende, med mye bløt leire og høy grunnvannstand. For å kunne gjennomføre gravearbeidene på en sikker måte, må vi stabilisere grunnen med spunt. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken.

I Skårersletta pågår det nå arbeider i fire områder parallelt.

 

Utenfor Triaden mot Gamleveien

Vi fortsetter arbeidet med å grave ut masser for å etablere nye vann- og avløpsledninger i dette området. Mot slutten av mai skal vi spunte i dette området

 

Mellom Løkenåsveien og Swixgata

Elvia skal legge om høyspentledninger før vi kan fortsette spuntarbeidene. Spuntarbeidene mellom Skårerfaret og Swixgata skal etter planen fortsette i slutten av mai. Vi kommer til å informere nærmere om tidspunkt for oppstart.

Det kommer til å pågå arbeider med å sikre spunten som allerede er satt samt støp av et betonggulv i bunn.

 

Skårerparken

I både sykkelveien og fortauet skal det bli gatevarme. Dette er varmt vann som går i rør under sykkelveien og fortauet. Det varme vannet skal komme fra en sentral som vi skal bygge i Skårerparken.

I løpet av mai måned kommer vi til å starte gravearbeider for fundamentering av denne varmesentralen. I tillegg skal vi flytte en høyspentkabel som ligger i samme område.

 

Fra Ragnhilds vei/Bibliotekgata til Solheimsveien

På strekningen mellom Solheimveien og Bibliotekgata/Ragnhilds vei ligger vann- og avløpsledningene under vestre fortau. Mandag 10. mai starter vi arbeidet med å skifte ut disse. Det skal etter planen pågå arbeider i vestre fortau ut august 2021.

Mens arbeidene pågår blir deler av fortauet stengt, se vedlagt bilde. Adkomst til boliger og næringseiendom holdes åpent i hele perioden. Dette gjelder også trappeoppgang og rampe ved Astrids vei 11.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke