Mandag 26. april begynner arbeidene med å bygge om Skårersletta fra og med rundkjøringen ved Bibliotekgata/Ragnhilds vei til Solheimveien.Skårersletta skal ha ett kjørefelt i hver retning, brede fortau på begge sider av gaten og i kryssene legger vi til rette for gode og sikre kryssingsforhold for myke trafikanter. På hver side av kjørefeltet skal det være sykkelbaner som er opphøyet og atskilt fra kjørebanen med kantstein. Det vil være trær på begge sider av Skårersletta noe som gir gaten et grønt preg, samtidig som de bidrar til å separere fotgjengerne fra sykkel- og biltrafikken.

Veien er åpen for trafikk mens arbeidene gjennomføres

I første omgang skal vi frese vekk asfaltdekket, fjerne trafikkøyen og grave for nytt vann- og avløpsanlegg.

Vi kommer til å holde ett kjørefelt i hver retning åpent mens arbeidene gjennomføres.

Arbeider natt til tirsdag 27. april

Noen arbeider må utføres på natten når det er lite trafikk. Natt til tirsdag 27. april skal vi sperre av to kjørefelt, sette opp sikring og skilting samt frese vekk asfalten i vestre kjørebane.

Dette kan oppleves som støyende for de nærmeste naboene.

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene og lurer på om du har behov for alternativ overnatting mens arbeidene utføres.

 

Strekningen fra og med rundkjøringen ved Biblioteksgata og fram til Solheimveien i Skårersletta skal også bygges om. Arbeidene her begynner mandag 26. april. Foto: Kristian Hvesser, Lørenskog kommune.

Strekningen fra og med rundkjøringen ved Biblioteksgata og fram til Solheimveien i Skårersletta skal også bygges om. Arbeidene her begynner mandag 26. april. Foto: Kristian Hvesser, Lørenskog kommune.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om Skårersletta.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke