I forbindelse med byggearbeidene i Skårersletta skal vi sprenge vekk fjellmasser ved krysset til Løkenåsveien og sørover, langs Jysk. Vi har fjernet noe fjellmasser, men er ikke helt ferdig med dette arbeidet. Sprengningsarbeidene for fortsetter mandag 29. mars og skal pågå fram til ca.  onsdag 14. april, med opphold i påskedagene.

Arbeider etter påske

Etter påskehelgen, fra tirsdag 6. april, fortsetter arbeidene med å grave grøfter for nye vann- og avløpsledninger i Skårersletta. Det pågår arbeider på to strekninger parallelt: på nivå med NAF-bygget hvor blant annet Jysk holder til samt ved Triaden.

I tillegg starter forberedende arbeider i nordre del av Skårersletta, mellom Ragnhilds vei og Solheimveien. I første omgang blir trafikken lagt over i østre del av Skårersletta. I starten av april skal vi rive trafikkøyene og frese vekk asfalt. Noen av disse arbeidene må muligens utføres på natten når det er mindre trafikk. Dette kommer vi eventuelt til å varsle særskilt. Mot slutten av april, fortsetter vi med graving av dypere grøft for å etablere nye vann- og avløpsledninger under vestre fortau.

Spuntarbeidene som vi har varslet tidligere, starter tirsdag 6. april. I første omgang skal vi spunte ca. fra Jysk-butikken og sørover forbi avkjøringen til Swixgata, et arbeid som etter planen skal ta ca. tre uker. Det kommer ikke til å være spunting kontinuerlig i hele denne perioden. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken, og dette arbeidet medfører en del støy.

Arbeidstid

Normal arbeidstid på anlegget er hverdager mellom klokken 7:00 og 19:00. Spunt- og sprengningsarbeidene skal i all hovedsak utføres mellom klokken 8:00 og 17:00 på hverdager. I dette tidsrommet må det påregnes arbeidsstøy og økt anleggstrafikk.

Stille på anlegget i påsken

Vi tar påskefri på anlegget fra og med skjærtorsdag til og med 2. påskedag. Vi ønsker alle en god påske.

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke