De varslede spuntarbeidene i Skårersletta er utsatt til etter påsken. Planlagt dato for oppstart er 6. april. I første omgang skal vi spunte ca. fra Jysk og sørover forbi avkjøringen til Swixgata, et arbeid som etter planen skal ta ca. tre uker. Det kommer ikke til å være spunting kontinuerlig i hele denne perioden.

Bakgrunn

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal kommunen skifte ut vann- og avløpsledningene i grunnen. Disse ligger inntil fem meter under bakken. Grunnforholdene i området er svært utfordrende, med mye bløt leire og høy grunnvannstand. For å kunne gjennomføre gravearbeidene på en sikker måte, må vi stabilisere grunnen med spunt. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken, og dette arbeidet medfører en del støy.

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke