I forbindelse med byggearbeidene i Skårersletta skal vi sprenge vekk fjellmasser ved krysset til Løkenåsveien. Sprengningsarbeidene starter mandag 8. mars og kommer til å pågå i ca. tre dager. Arbeidene skal utføres på dagtid.

Vedlagt er informasjon fra entreprenøren som skal utføre sprengningsarbeidene: Infoskriv sprengning

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke