I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal kommunen skifte ut vann- og avløpsledningene i grunnen. Disse ligger inntil fem meter under bakken. Grunnforholdene i området er svært utfordrende, med mye bløt leire og høy grunnvannstand. For å kunne gjennomføre gravearbeidene på en sikker måte, må vi stabilisere grunnen med spunt. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken, og dette arbeidet medfører en del støy.

Spuntarbeidene på Skårersletta starter i midten av mars. I første omgang skal vi spunte ca. fra Jysk og sørover forbi avkjøringen til Swixgata, et arbeid som etter planen skal ta ca. tre uker. Det kommer ikke til å være spunting kontinuerlig i hele denne perioden.

Det kan være behov for å sprenge vekk noe fjell i området rundt krysset ved Løkenåsveien (Salemkirken). Dette kommer vi i så fall til å varsle særskilt i forkant.

Videre fortsetter gravearbeider og etablering av nytt vann- og avløpsnett langs Skårersletta.

Normal arbeidstid på anlegget er hverdager mellom klokken 7:00 og 19:00. Spuntarbeidene skal i all hovedsak utføres mellom klokken 8:00 og 17:00 på hverdager. I dette tidsrommet må det påregnes arbeidsstøy og økt anleggstrafikk.

Vi ber om at sperringer og anleggsgjerder respekteres, for din egen sikkerhet og for sikkerheten til de som utfører arbeidene.

Mer informasjon om prosjektet

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet, kan du gå inn på prosjektets nettside.

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke