Garchinggata sett fra Nordliveien mot Skårersletta.

Garchinggata sett fra Nordliveien mot Skårersletta.

Lørenskog kommune bygger ny tverrforbindelse mellom Skårersletta og Nordliveien og hovedadkomst til det nye boligområdet på Skårer vest. Den har fått navnet Garchinggata. Den første etappen, fra Nordliveien til nyetablerte Rådmann Paulsens gate, er ferdig og åpner for gjennomkjøring fredag 12. februar.

Garchinggata vil avlaste trafikken i Skårersletta, da den står ferdig, og bidra til bedre trafikkflyt i Lørenskog sentrum. I første omgang vil Garchinggata avlaste trafikken i sentrum når Skårersletta skal bygges om og blir stengt mellom Nordliveien og Løkenåsveien/Garchinggata. Gata blir også adkomsten til de nye boligområdene på Skårer vest og Rolvsrud, samt Rolvsrud idrettsanlegg. I tillegg blir tungtrafikken fra Apokjeden Distribusjons lager på Skårersletta ledet ut på Nordliveien via Garchinggata.

Den delen av Garchinggata som ikke er ferdig bygd skal vi bygge i forbindelse med at Skårersletta bygges om. Den skal etter planen være ferdig i løpet av høsten 2022.

Den røde markeringen viser hvor Garchinggata går.

Den røde markeringen viser hvor Garchinggata går.

Godt tilrettelagt for gående og syklende
Garchinggata har en total bredde på cirka 16 meter med ett kjørefelt og ett opphøyd sykkelfelt i hver retning, samt fortau på hver side av veien. For å sikre god fremkommelighet for myke trafikanter har vi lagt gatevarme i både fortau og sykkelbane. Gatevarmen blir koblet inn samtidig som gatevarmen for Skårersletta settes i drift, høsten 2023.

Under gata har vi lagt vann- og avløpsledninger samt hovedledning for avfallshåndtering for området.

Garchinggata er oppkalt etter Lørenskogs vennskapskommune Garching i Tyskland. I Garching finnes det en vei oppkalt etter Lørenskog. Den heter Lörenskogstraße

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke