Anleggsarbeidene knyttet til ombyggingen av Skårersletta har så smått startet. Peab, som er totalentreprenør for arbeidene jobber nå med:

  • å utvide riggområdet på Skårersletta 70. Dette inkluderer utkjøring av masser, oppfylling med nye masser, inngjerding og innkjøring av flere brakker.
  • å etablere midlertidig gang- og sykkelvei over Skårersletta 70 og bak brakkeriggen. Dette krever at vi feller noen trær.
  • å grave ut grøfter for å flytte høyspentkabler som ligger under fortauet på østre side av Skårersletta. Disse må flyttes på grunn av at de ligger i veien for nye rør og kabler som skal legges senere. Fortauet på østre siden av veien blir i dette tidsrommet stengt. Se skisse nedenfor.
  • ytterligere prøvegravinger langs Skårersletta for å kvalitetssikre tidligere kartlegging av grunnen.
  • å etablere en midlertidig adkomstvei bak Skårersletta 53-55 (NAF-gården/APO-kjeden/Rema 1000) og ut i Skårersletta ved NAV-bygget.
  • å etablere nye parkeringsplasser for NAF-gården på nordsiden av Garchinggata
  • forberedende arbeider ved Solheim barnehage.

Anleggsarbeidene skal i hovedsak utføres på hverdager mellom klokken 7.00 og 19.00. Innenfor disse tidene må det påregnes arbeidsstøy og økt anleggstrafikk.

Vi ber om at sperringer og anleggsgjerder respekteres, for egen sikkerhet og for de som utfører arbeidene.

I midten av februar starter hovedarbeidene. Da blir strekningen fra rundkjøringen ved Triaden (Gamleveien) og fram til Løkenåsveien (Salemkirken) stengt for biltrafikk. Da starter også arbeidene med strekningen Løkenåsveien-Sigurds vei. Denne strekningen holdes åpen mens arbeidene pågår. I kartet nedenfor kan du se hvordan gående, syklende og bilister skal komme seg fram i anleggsperioden.

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet, kan du gå inn på våre nettsider: www.lorenskog.kommune.no/vare-byggeprosjekter/skarersletta/

Kontaktinformasjon

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no
Ragnhild Aagesen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 902 85 044
E-post: ragaag@lorenskog.kommune.no
Dette kartet viser hvordan gående, syklende og bilister skal komme seg fram når deler av Skårersletta stenger i februar 2021 og fram til september 2021.

Dette kartet viser hvordan gående, syklende og bilister skal komme seg fram når deler av Skårersletta stenger i februar 2021 og fram til september 2021.

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke