Vi er nå ferdig med fellesferien, og vi håper alle har hatt en fin ferie. På Triaden har vi utført noe arbeid gjennom ferien, selv om det har vært mindre produksjon enn vanlig. Det vil i ukene fremover ta seg opp igjen til normal drift, og vi vil utover høsten utføre arbeider både på parkeringshus, nydel kjøpesenter og eksisterende kjøpesenter. Under følger en kort oversikt over arbeidene som følger de neste ukene og månedene.

Triaden P-hus
Selve råbygget i stål og betong vil ferdigstilles medio september, og med det konkluderes den store montasjejobben som har holdt på siden i vår. I etterkant av dette vil vi ferdigstille alle tekniske føringer, innvendige vegger, sikring med rekkverk, taktekking og kobling mot eksisterende senter. Vi vil i august også tilpasse og arrondere terrenget ved parkeringshusets sørende mot Coop Extra, hvor det vil bli innkjøring til Plan 3.
Åpning av det nye parkeringshuset vil være til julehandelen 2020.

Triaden Kjøpesenter nydel
Vi har gjennom ferien fått satt det meste av spunt (en stålvegg som gjør det mulig å grave ut byggetomten), og vil i de kommende ukene fortsette med å sikre denne med stålstag som borres til fjell. Det første vi starter med er den kommende innkjøringen til nytt parkeringshus, før vi jobber oss suksessivt sørover.
Det vil utover høsten stort sett foregå arbeider nede i bakken samt etablering av kjeller med betongvegger rundt. Råbygget med stål og betong har planlagt oppstart vinteren 2020/2021.

Triaden Ombygging eksisterende senter
Samtidig som vi bygger nytt p-hus og nydel kjøpenseter holder vi på med en omfattende rehabilitering av eksisterende senter, noe dere kanskje har merket om dere har handlet på Triaden siste tiden.
Hovedfokuset er på plan 1 hvor vi bygger nye butikker, pusser opp fellesareal og har byttet ut rullbånd med rulletrapper. Utover høsten vil vi dele av til nye butikklokaler, innrede disse og ferdigstille frem mot åpning.
Ferdigstillelse av disse arealene vil være til julehandelen 2020.

Med ønske om en fortsatt fin sommer til dere alle!
STØ Entreprenør

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke