Isachsen Anlegg har funnet udetonert sprengstoff i Nordliveien som stammer fra en ombygging av veien på slutten av 1980-tallet. Vi har satt i verk ekstra sikkerhetstiltak for å sørge for at det skal være trygt for arbeiderne å jobbe på anlegget og trygt for folk å ferdes i området.

Blant annet har vi gått over området med spesialtrente hunder som søkte etter udetonert sprengstoff. Mens arbeidene med å renske fjellet i området pågår kommer vi som en ekstra sikkerhet til å ha vakt langs gangveien som stopper arbeidene når gående og syklende passerer.

For å bli ferdig med de planlagte arbeidene, må vi som følge av dette stenge Nordliveien én uke ekstra, fram til lørdag 25. juli. Vi beklager ulempene dette fører til.

Arbeidstid

  • Sprengnings- og masseforflytningsarbeidene i Nordliveien skal utføres mandag til fredag mellom klokken 7.00 og 19.00 og lørdager klokken 7.00 til 18.00. Vi flytter maskiner før denne tid, men faktisk oppstart skal ikke være av støyende art før angitt kjernetid.
  • Spuntarbeidene i Garchinggata skal være ferdige i løpet av uke 31 (27. juli-2. august). Disse arbeidene skal gjøres i løpet av normale arbeidstid på anlegget som er mellom klokken 07.00 og 19.00 mandag til fredag.

Informasjon om prosjektet

Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til Lørenskog kommune: https://www.lorenskog.kommune.no/vare-byggeprosjekter/garchinggata/

Dersom du har spørsmål knyttet til arbeidene, kan du ta kontakt med:

HMS leder Isachsen Anlegg
Ida Johannessen
Telefon: 975 75 382
E-post: ida.johannessen@isachsenas.no

Byggherre/tiltakshaver
Geir Liengen
Telefon: 992 33 539
E-post: geilie@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke