Vi skal utføre spuntarbeider, sprengnings- og masseforflytningsarbeider i forbindelse med at vi bygger Garchinggata, den nye hovedadkomsten til Skårer vest fra Nordliveien og Skårersletta.

Det er i dag en høydeforskjell på cirka ti meter mellom området hvor den nye gata skal ligge og Nordliveien. Vi skal derfor senke terrenget ved rundkjøringen i Nordliveien med cirka fire meter og gjøre plass til en rundkjøring i Nordliveien. I tillegg må nivået på området ved Rolvsrud stadion heves mellom fem og seks meter.

Terrenget heves ved at vi etablerer en spuntkonstruksjon på hver side av Garchinggata. Spunt er lange stålplater, såkalte spuntnåler, som vibreres eller slås ned i bakken. Disse arbeidene er mer støyende enn arbeidene som har blitt utført på prosjektet fram til nå.

I Nordliveien skal vi sprenge vekk og grave ut fjellmasser før vi etablerer rundkjøring. Vi har nå utført så mye som mulig mens veien har vært åpen, men når gjenstående sprengnings- og massehåndteringsarbeider pågår må Nordliveien stenges. Det vil bli skiltet omkjøring om Røykåsveien til Gamleveien.

Arbeidstid

  • Spuntarbeider i Garchinggata starter i uke 25 uke og skal være ferdige i løpet av uke 31 (27. juli-2. august). Disse arbeidene skal pågå mandag til fredag klokken 07.00-19.00.
  • Sprengnings- og masseforflytningsarbeider i Nordliveien starter mandag 22. juni og skal være ferdige lørdag 18. juli. Disse arbeidene pågår mandag til fredag 7.00-19.00 og lørdag 7.00-18.00. For å kunne åpne Nordliveien raskes mulig, kommer vi også til å jobbe på lørdager.

Informasjon om prosjektet

Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til Lørenskog kommune: https://www.lorenskog.kommune.no/vare-byggeprosjekter/garchinggata/

Dersom du har spørsmål knyttet til arbeidene, kan du ta kontakt med:

HMS leder Isachsen Anlegg
Ida Johannessen
Telefon: 975 75 382
E-post: ida.johannessen@isachsenas.no

Byggherre/tiltakshaver:
Geir Liengen
Telefon: 992 33 539
E-post: geilie@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke