Mandag 15/6 stenger dagens innkjøring til p-plass fra Skårersletta.
Ny innkjøring/adkomst flyttes nærmere NAV bygget og vedsiden av anleggsveien. se vedlagt skisse.innkjøring Pplass uke 25

Det blir nå kun mulig kjøre inn på p-plassen i fra sørgående kjørefelt i Skårersletta.

Viser også til tidligere av varsel om tidsstengning av passasjen mellom p-plassen og inngang senter mandag til fredag mellom 06:00-09:00

 

STØ Entreprenør 12/6-20

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke