I forbindelse med bygging av Garchinggata skal vi senke rørene til fjernvarmeanlegget som ligger i området.

De siste arbeidene må gjøres mens fjernvarmeanlegget er stengt. Vi har fått tillatelse til å stenge anlegget i onsdag 10.juni klokken 9.00 til torsdag 11. juni klokken 9.00 for å gjøre disse arbeidene. I løpet av denne perioden skal vi stenge anlegget, fjerne gamle og legge nye rør, sveise og fylle igjen gravegropa før anlegget settes i drift igjen.

De mest støyende arbeidene skal i hovedsak gjøres på dagtid, men vi må sveise rør og fylle igjen gravegropa i løpet av natten og morgenen. Vi beklager ulempene dette medfører!

Informasjon om prosjektet

Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til Lørenskog kommune: https://www.lorenskog.kommune.no/vare-byggeprosjekter/garchinggata/

Dersom du har spørsmål knyttet til arbeidene, kan du ta kontakt med:

Isachsen Anlegg:                                                               Byggherre/tiltakshaver:
Sander Jordheim                                                                 Geir Liengen
Telefon: 934 44 810                                                             Telefon: 992 33 539
E-post: sander.jordheim@isachsenas.no                            E-post: geilie@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke