Det skal utføres asfalt arbeider i Skårerfaret i uke 20.

Tirsdag 12 mai: fresing av asfalt mellom 07:00- 16:00

Onsdag 13 mai og torsdag 14 mai: 07:00-19:00 vil det pågå asfaltering.

Det kan i korte perioder bli redusert fremkommelighet i Skårerfaret, men være tilkomst for utryknings kjøretøy og renovasjon.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke