TNP

Pga Støping av bunnplate for nytt parkeringshus Triaden, er vi nødt til å starte opprigging for arbeidene kl 05:30 og med betongstøping fra ca kl 06:00.
Den tidlige oppstarten gjøres for at arbeidene kan være ferdigstilt ca mellom kl 21 og 22.
Det kommer til å være litt støy ifra betongpumpe som er plassert nede i byggetomten i enden mot skårersletta.

Vi ber om forståelse for arbeidene vi nå skal gjennomføre.

STØ Entreprenør 23/4-20

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke