Vi skal utføre sprengningsarbeider i forbindelse med at vi bygger Garchinggata, den nye hovedadkomsten til Skårer vest fra Nordliveien og Skårersletta.

Det er i dag en høydeforskjell på cirka ti meter mellom området hvor den nye gata skal ligge og Nordliveien. Vi skal senke terrenget ved rundkjøringen i Nordliveien med cirka fire meter og gjøre plass til en rundkjøring i Nordliveien. Da må vi sprenge vekk fjellmasser. Det kan også bli aktuelt med noe mindre sprengingsarbeider for å etablere underlag for støyskjermen som skal bygges på vestsiden av Nordliveien.

Sprengningsarbeidene skal etter planen starte i uke 16 og pågå fram til og med uke 35. I periodene med høyest aktivitet skal vi sprenge opptil fire ganger per dag.

Nordliveien blir stengt for trafikk forbi anleggsområdet når sprengladningene skal fyres av. Av hensyn til trafikantene vil dette foregå i tidsrommet klokken 09.00-14.00 og klokken 17.00-20.00.  Boring og andre anleggsaktiviteter gjør vi kontinuerlig innenfor de ordinære arbeidstidene, klokken 07.00-19.00 mandag til fredag.

Her kan du se hvor vi skal sprenge

Nyttig informasjon i forbindelse med sprengningsarbeider

Vibrasjoner/rystelser

Når det sprenges i nærområdet kan man oppleve at huset rister litt. Faren for at det skal oppstå skader er minimal. For å hindre at det oppstår skader på grunn av vibrasjoner fra sprengingen, har vi grenseverdier for hvor store vibrasjoner som tillates på den enkelte bygning.

Fagpersoner har gjort en vurdering av hvilke hus som ligger innenfor risikosonen for skader, og disse husene er besiktiget og dokumentert. Det er også montert vibrasjonsmålere i området som loggfører alle rystelser.

Hva bør du passe på

Når det pågår sprengningsarbeid i ditt nærområde, bør du passe på at løse gjenstander ikke står ”på vippen” i skap eller på hyller. Selv små vibrasjoner kan føre til at ting faller ned.

Har du hund, bør du være oppmerksom på at enkelte hunder kan reagere på vibrasjoner. Små barn kan også i enkelte tilfeller bli skremt dersom de våkner av det samme.

Varsling ved sprenging

Sprengning varsles med sirene (korte støt før salven og et langt støt etterpå).

Før sprengladningen fyres av kontrollerer vi at ingen befinner seg innenfor sikkerhetssonen. Disse sikrer og kontrollerer også området under og etter at sprengning er utført.

Som en ekstra sikkerhet bør du trekke unna vinduer, balkonger og arealer som ligger mot sprengningsområdet når sirene er aktiv.

Informasjon om prosjektet

Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til Lørenskog kommune: https://www.lorenskog.kommune.no/vare-byggeprosjekter/garchinggata/

Vi legger også ut informasjon på Godt naboskap – Lørenskog sentrum: https://lorenskogsentrumnabo.no/

Dersom du har spørsmål knyttet til sprengningsarbeidene, kan du ta kontakt med:
Ida Johannessen
Telefon: 97575382
E-post: ida.johannessen@isachsenas.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke