Arbeidet med Garchinggata som blir ny hovedadkomst til Skårer vest fra Nordliveien og Skårersletta er godt i gang. I uke 11 og 12 skal vi utføre arbeider på kveld og natt.

På vestsiden av Nordliveien skal vi etablere en støyskjerm. Her er det i dag tett og høy skog. For å ivareta sikkerheten til arbeiderne og trafikantene må vi stenge Nordliveien mellom innkjøringen til Rolfsrudveien og rundgjøringen ved Gamleveien mens arbeidene pågår. På grunn av stor trafikk på dagtid, må veien stenges på kvelden og natten.

Arbeidene skal utføres mellom klokken 21.00 og 05.00 følgende netter:
Natt til tirsdag 10. mars, onsdag 11. mars, torsdag 12. mars og fredag 13. mars, samt natt til tirsdag 17.mars og onsdag 18. mars.

Mellom klokken 21.00 og 23.00 skal vi felle trær og kviste. Til dette arbeidet bruker vi motorsag. Fra klokken 23.00 og fram til klokken 05.00 skal vi samle opp og kjøre vekk trær og kvist.

Vi kommer til å beholde så mye som mulig av vegetasjonen og vi vil kun fjerne det som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. Når arbeidene med Garchinggata er ferdig planter vi trær der det er mulig og hensiktsmessig.

Det vil bli noe støy av arbeidene, og støy kan oppleves forskjellig. Noen opplever høyere grad av sjenanse enn andre. Derfor vil vi utøve skjønn og tilby alternativ, lokal overnatting til de som har behov for det. Ta kontakt dersom du har spørsmål eller behov for alternativ overnatting.

Isachsen Anlegg AS:                                               Byggherre/tiltakshaver:
Sander Jordheim                                                       Geir Liengen
Anleggsleder                                                              Prosjektleder
E-post: sander.jordheim@isachsenas.no                 E-post: geilie@lorenskog.kommune.no
Telefon: 934 44 810                                                   Telefon: 992 33 539

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke