For å kunne etablere Garchingggata og koble den sammen med Nordliveien må vi fjerne noe vegetasjon langs Nordliveien. Denne jobben gjennomføres i to etapper. I desember 2019 fjernet vi noe vegetasjon langs Nordliveien og på kommunens tomt i Garchinggata vis a vis Skårersletta 53 (gnr.102/bnr.324). Dette området skal brukes i forbindelse med anleggsarbeidene. I uke 10 starter starter vi arbeidet med å fjerne resten av vegetasjonen som er nødvendig for å bygge om Nordliveien. Arbeidene skal utføres hverdager mellom klokken 07.00 og 19.00.

Kommunen kommer til å beholde så mye som mulig av vegetasjonen og vi vil kun fjerne det som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. Når arbeidene med Garchinggata er ferdig blir det plantet trær der det er mulig og hensiktsmessig.

Her kan du se hvor vi skal fjerne vegetasjon langs Nordliveien (PDF, 4 MB) og på kommunens tomt ved Skårersletta (PDF, 3 MB).

Kontaktinformasjon og mer informasjon om prosjektet finner du på prosjektets nettsider.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke