Triaden P-hus

Ved Triaden Storsenter er STØ Entreprenør engasjert for å administrere oppføring av nytt parkeringsanlegg. Byggherre er Thongård AS.

Prosjektet hadde oppstart september 2019 og skal ferdigstilles Q4 2020.

Under følger en oversikt over arbeid som er planlagt den neste måneden.

  • Utgraving av byggegrop
  • Støp av bunnplate starter uke 11 og fortsetter kontinuerlig.
  • Oppstart råbygg medio mars.

Generell arbeidstid som prosjektet følger er hverdager 07:00 til 19:00

Planlagt avvik fra arbeidstiden er helgen uke 10, hvor vi ser oss nødt til å gjennomføre forberedende arbeider lørdag 08:00 til 17:00 og søndag 09:00 til 15:00

 

med vennlig hilsen
STØ Entreprenør 28/2

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke