Arbeidene med å fjerne vegetasjon langs Nordliveien er ferdig. Trærne som er samlet på kommunens tomt i Garchinggata vis a vis Skårersletta 53, skal freses opp av en flishugger før det kjøres vekk. Dette skal gjøres torsdag 16. og fredag 17. januar i tidsrommet 07:00-19:00. Arbeidene utføres av Isachsen Anlegg AS.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke