Lørenskog kommune skal bygge en ny hovedadkomst til boligområdet på Skårer vest. Denne har fått navnet Garchinggata. For å kunne etablere Garchingggata og koble den sammen med Nordliveien må vi fjerne noe vegetasjon langs Nordliveien. Dette arbeidet starter torsdag 12. desember og vil være ferdig i løpet av uke 51. Mer informasjon om Garchinggata og arbeidene finner du på våre nettsider: https://www.lorenskog.kommune.no/vare-byggeprosjekter/garchinggata/

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke