Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet.

Entreprenøren har ikke varslet om arbeid utenfor normale arbeidstider (man – fre 07:00 – 19:00).

Arbeid uke 37:

 • Gravearbeid for installasjon av kummer
 • Installasjon av kummer
 • Legging av rør innendørs
 • Elektroarbeid innendørs
 • Videre utgraving av fordrøyningsbasseng

SHA/HMS:

 • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på byggemøter
 • Fokus på AML – arbeidstider
 • Sikkerhetsarbeid i forbindelse med grøfter og graving

Arbeid uke 38:

 • Videre graving for sugeledning parallelt med Gamleveien
 • Elektroarbeid innendørs
 • Ventilasjonsarbeid innendørs
 • Oppstart innstallasjon av sugeanlegget innendørs

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke