Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet.

Entreprenøren varsler om at det kan foregå arbeid i morgen 24.8 i form av taktekking. Dette er ikke-støyende arbeid.

Arbeid Inneværende uke:

 • Gravearbeid for installasjon av kummer og sugeledning
 • Installasjon av kummer og sugeledning
 • Innvending malerarbeid
 • Legging av isolasjon på parkeringsdekket
 • Taktekking

SHA/HMS:

 • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på byggemøter
 • Fokus på AML – arbeidstider
 • Sikkerhetsarbeid i forbindelse med grøfter og graving
 • Påpasselig med å sikre branntilkomst mot sykehjemmet

Arbeid neste uke:

 • Videre graving for sugeledning parallelt med Gamleveien
 • Gravearbeid for installasjon av kummer, sugeledning og fordrøyningsbasseng
 • Malerarbeid innendørs
 • Isolering av tak
 • Armering før støp av parkeringsdekket

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke