Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet.

Entreprenøren varsler om at det kan foregå arbeid i morgen (lørdag 17.8)  i form av legging av membran på tak (ikke støyende). Dersom det regner skal det ikke utføres arbeid i morgen.

Arbeid Inneværende uke:

 • Støp av trafodekket
 • Gravearbeid for installasjon av kummer
 • Gravearbeid for legging av sugeledning
 • Innvending malerarbeid
 • Legging av fiberrør
 • Legging av membran på parkeringsdekket

SHA/HMS:

 • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på byggemøter
 • Fokus på AML
 • Sikkerhetsarbeid i forbindelse med grøfter og graving
 • Påpasselig med å sikre branntilkomst mot sykehjemmet

Arbeid neste uke:

 • Videre graving for sugeledning parallelt med Gamleveien
 • Gravearbeid for installasjon av kummer
 • Malerarbeid innendørs
 • Isolering av tak

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke