Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet.

Viktig informasjon: Det vil pågå malearbeid innendørs lørdag og søndag denne helgen.

Arbeid Inneværende uke:

 • Betong og armering i forbindelse med trafo.
 • Gravearbeid for installasjon av kummer
 • Gravearbeid for legging av sugeledning
 • Innvending malerarbeid
 • Isolering av knotteplast

SHA/HMS:

 • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på byggemøter.
 • Fokus på AML
 • Sikkerhetsarbeid iforbindelse med grøfter og graving
 • Påpasselig med å sikre branntilkomst mot sykehjemmet

Arbeid neste uke:

 • Støp av trafodekke
 • Videre graving for sugeledning
 • Malerarbeid
 • Legge trekkerør for fiber og gjenfylling av grøft mot sykehjemmet

Med ønske om en god helg,

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke