Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet.

Arbeid Inneværende uke:

Inneværende uke har det blitt jobbet med betong og armering i forbindelse med trafo og parapet. I tillegg er det utført graving i forbindelse med legging av fraluftsrør mot sykehjemmet.

SHA/HMS:

  • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på byggemøter.
  • Ekstra påpasselig ved massetransport
  • Fokus på arbeidstider

Arbeid neste uke

Prosjektet tar ferie tom uke 31.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke