Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet.

Arbeid Inneværende uke:

Inneværende uke har det blitt jobbet med betong og armering i forbindelse med trafo og parapet.

SHA/HMS:

 • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
 • Ekstra påpasselig ved massetransport
 • Fokus på arbeidstider

Arbeid neste uke

 • Armeringsarbeid i forbindelse med paprapet
 • Støp av parapet
 • Armeringsarbeid og betong på traforom
 • Føringsvei for fiber skal legges
 • Graving mot sykehjemmet i forbindelse med legging av avtrekks-rør (ventilasjon)

Omliggende miljø:

 • Prosjektet søker å begrense støvende aktiviteter
 • Støy holdes på tilsvarende nivå som foregående uke
 • Prosjektet tar ferie i uke 29 30 og 31.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke