Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet.

Arbeid Inneværende uke:

Inneværende uke har det blitt jobbet med betong og armering. Parapet over dekket arbeides med.

SHA/HMS:

 • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
 • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
 • Ekstra påpasselig ved massetransport
 • Fokus på arbeidstider

Arbeid neste uke

 • Armeringsarbeid i forbindelse med paprapet
 • Støp av parapet
 • Armeringsarbeid og betong på traforom
 • Legging av armeringsnett i forbindelse med samvirkestøp på dekket.
 • Forskalling av samvirkestøp
 • Fylling av drenering rundt anlegget
 • Graving mot sykehjemmet iforbindelse med legging av avtrekks-rør (ventilasjon) – tenkt oppstart 4. juli

Omliggende miljø:

 • Prosjektet søker å begrense støvende aktiviteter
 • Støy holdes på tilsvarende nivå som foregående uke
 • Prosjektet tar ferie i uke 29 30 og 31.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke