Arbeid Inneværende uke:

Inneværende uke har det blitt jobbet med betong og armering. Parapet over dekket ble påbegynt. Dekket ble lagt.

SHA/HMS:

  • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
  • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
  • Ekstra påpasselig ved massetransport
  • Fokus på arbeidstider

Arbeid neste uke

  • Armeringsarbeid i forbindelse med paprapet
  • Armeringsarbeid og betong på traforom
  • Graving mot sykehjemmet i forbindelse med legging av avtrekks-rør (ventilasjon)

Omliggende miljø:

  • Prosjektet søker å begrense støvende aktiviteter
  • Støy holdes på tilsvarende nivå som foregående uke
  • Prosjektet tar ferie i uke 29 30 og 31.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke