Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet.

Arbeid Inneværende uke:

Inneværende uke har det blitt jobbet med betong og armering. dekket over containerområdet er ferdig støpt. Kranarbeidene ble flyttet til fredag 14.06. Det  er fortsatt muligheter for arbeid etter klokken 19:00 i dag.

SHA/HMS:

 • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
 • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
 • Ekstra påpasselig ved massetransport
 • Fokus på arbeidstider.
 • Fokus på løfting av tunge elementer.

Arbeid neste uke

 • Armeringsarbeid i forbindelse med paprapet
 • Armeringsarbeid og betong på traforom
 • Komplettering av elementer

Omliggende miljø:

 • Prosjektet søker å begrense støvende aktiviteter
 • Støy holdes på tilsvarende nivå som foregående uke
 • Det planlegges for graving for ventilasjon fra anlegget til gavl sykehjem 25.juni.

Med ønske om en god helg,

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke