Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet.

Arbeid Inneværende uke:

Inneværende uke har det blitt jobbet med betong og armering. dekket over containerområdet er ferdig støpt. Neste uke er det en risiko for at arbeidene pågår etter klokken 19:00 på onsdag 12.juni i forbindelse med opprigg av kran i forbindelse med løfting av elemente

SHA/HMS:

  • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
  • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
  • Ekstra påpasselig ved massetransport
  • Fokus på arbeidstider.
  • Sikker jobb analyse på kranarbeid og løfting av elementer

Arbeid neste uke

  • Riving av forskaling på støp over containerdekket
  • Forberedende arbeider for heising av elementer
  • Rigging av kran og heising av elementer onsdag til fredag i uke 24.

Omliggende miljø:

  • Prosjektet søker å begrense støvende aktiviteter
  • Støy holdes på tilsvarende nivå som foregående uke

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke