Roberth Børjesson

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet.

Arbeid Inneværende uke:

Inneværende uke har det blitt jobbet med betong og armering. Hovedfokus har vært på etablering av yttervegger.

SHA/HMS:

  • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
  • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
  • Ekstra påpasselig ved massetransport
  • Fokus på arbeidstider.

Arbeid neste uke

  • Sluttføring av arbeid med armering og støp av yttervegg og søyler – tilsvarende støynivå som foregående uke.
  • Arbeider med gulvdekket –  tilsvarende støynivå som foregående uke.

Omliggende miljø:

  • Prosjektet søker å begrense støvende aktiviteter
  • Støy holdes på tilsvarende nivå som foregående uke

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke