Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet. Neste uke er det påskeferie og det vil ikke være byggeaktivitet på dette prosjektet.

Inneværende uke:

Inneværende uke har det blitt jobbet med betong og armering. Hovedfokus har vært på etablering av yttervegger.

SHA/HMS:

  • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
  • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
  • Ekstra påpasselig ved massetransport
  • Fokus på arbeidstider.

Neste uke

  • Påskeferie

Overordnet fremdrift:

  • Støp av vegger og søyler – pågår ut mai/begynnelsen av juni
  • Etablering av dekket – oppstart slutten av mai – pågår til midten av juni
  • Grøftarbeider for legging av rør – Oppstart i juni – pågår til september
  • Innvendige arbeider med installasjon av anlegget – fra midten av juli til midten av oktober

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke