Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke.

Inneværende uke:

Inneværende uke har det blitt jobbet med betong og armering. Støp av bunnplate ble utført som planlagt torsdag 28. mars. For kommende periode vil det være alminnelig anleggsstøy (jern mot jern, drilling, anleggstrafikk).

SHA/HMS:

  • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
  • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
  • Ekstra påpasselig ved massetransport
  • Fokus på arbeidstider.

Neste uke:

  • Fundamentering
  • Armering av bunnplate
  • Klargjøre vegger for støp på østre side av byggetomten

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke