Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke.

Inneværende uke:

Inneværende uke har det blitt jobbet med betongarbeid og fundamenter.For kommende periode vil det være alminnelig anleggsstøy (jern mot jern, drilling, anleggstrafikk)

SHA/HMS:

  • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
  • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
  • Ekstra påpasselig ved massetransport
  • Fokus på arbeidstider.

Neste uke:

  • Fundamentering
  • Armering av bunnplate
  • Støping
  • Arbeidstider: Det er ikke planlagt arbeid før 07:00 eller etter 19:00. Dersom noe uforutsett skulle skje og entreprenøren må jobbe utenfor avtalt tidsrom vil det varsles.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke