Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke

Inneværende uke:

Inneværende uke har det blitt jobbet med komplettering av pæler og støpning av fundament. Utgravingen er ferdig.  Det verste med tanke på støy og rystelser er dermed unnagjort.Det vil allikevel pågå alminnelig anleggsstøy (hamring, drilling, anleggstrafikk mm).

SHA/HMS:

  • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
  • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
  • Ekstra påpasselig ved massetransport
  • Fokus på arbeidstider.

Neste uke:

  • Fundamentering
  • Oppstart armering av bunnplate
  • Arbeidstider: Det er ikke planlagt arbeid før 07:00 eller etter 19:00. Dersom noe uforutsett skulle skje og entreprenøren må jobbe utenfor avtalt tidsrom vil det varsles.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke