Informasjon om Løkenåsveien 45 Barnehage og Omsorgsboliger

I Løkenåsveien 45 skal Lørenskog kommune bygge ny barnehage med 6 avdelinger og 30 nye omsorgsboliger. Dette vil gi bedre barnehagedekning i kommunen og sørge for at flere får tilbud om en omsorgsbolig. Bygget vil bli et miljøbygg som overholder miljøstandarden Breeam Excellent og skal bygges av massivtre. Solceller på taket som både produsere strøm og varmtvann skal gjøre bygget til et såkalt plusshus som produserer mer energi enn det forbruker. Med dette tar Lørenskog kommune virkelig ansvar for klima og miljø.

Nye Løkenåsen barnehage får tre avdelinger for småbarn og tre avdelinger for store barn. Store, gode uteområder vil bli etablert på en slik måte at også eksisterende Løkenåsen barnehage kan nyte godt av disse. Etter barnehagens åpningstid vil dette bli en flott lekeplass for alle barn.

Omsorgsboligene får en flott foaje og aktivitetsrom som vil bli en trivelig samlingsplass både for beboere og andre i nærområdet. Dette gir mulighet for mange fine samlinger og aktiviteter.

HENT AS er valgt som totalentreprenør av Lørenskog kommune. I perioden frem til påske 2019 vil HENT AS gjennomføre gravearbeider, støping av fundamenter og gulv på grunn samt etablere bæresystem av massivtre som i fremdriftsplanen under:

Pelearbeidene er nå avsluttet, og vi regner med at boring av geobrønner for varmepumpe er ferdig rett over nyttår. Alle arbeider vil overholde gjeldende støyforskrifter, og rystelser vil bli registrert for å forsikre oss om at ikke naboeiendommer blir skadet.

Dersom du har spørsmål knyttet til byggeprosjektet er det flott om du tar kontakt med entreprenørens prosjektleder Fredrik Moss på fredrik.v.moss@hent.no eller du kan ta kontakt med prosjektleder i Lørenskog kommune, Thomas Sannum på thosan@lorenskog.kommune.no eller ringe 67 93 40 00.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke