Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke.

Inneværende uke:

Sikkerhet:

 • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
 • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
 • Belysning: Det er kommet belysning til gangveien fra motsatt side. Ansees som OK nå.
 • Sikring av grøfter på anleggsplass med gjerder.

Aktiviteter:

 • Sveising av avstivende bjelker på spunt
 • Forberedelser for borre-rigg
 • Oppstart boring av fjellbolter
 • Oppstart setting av stag

Pågående saker:

 • Anskaffelse av midlertidig car-port. Tilbud mottatt. Antatt oppstart i uke 49.

Neste uke:

 • Setting av stag mot spuntvegg. Dette vil gi støy og rystelse. Det vil allikevel bråke mindre enn spunting.
 • Boring av fjellbolter. Dette vil gi støy og rystelse. Det vil allikevel bråke mindre enn spunting.
 • Forberedelser for oppsett av carport. Fjerning av kantstein og legging av duk med subbus.
 • Kontinuerlig oppfølging HMS / ytre miljø.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke