Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke.

Inneværende uke:

Sikkerhet:

 • HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter.
 • Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt.
 • Belysning: Det er kommet belysning til gangveien fra motsatt side. Prosjektet avventer tilbakemelding om belysningen oppleves som god nok.
 • Sikring av grøfter på anleggsplass med gjerder.

Aktiviteter:

 • Sveising av avstivende bjelker på spunt
 • Forberedelser for bore-rigg
 • Det var planlagt oppstart av boring i uke 47. Det skjedde ikke og inneværende uke har vært relativt rolig. Neste uke vil det forekomme mer støy/rystelser.

Pågående saker:

 • Rystelsesmålinger: Gjort på 4 av eneboligene i gamleveien. Målingene registrerer rystelsene og at de er godt unna grenseverdiene. Høyeste målte rystelse er 3.4mm/s. Dette er 26% av satt grenseverdi (13mm/s) for målingene. Målingene kontrolleres jevnlig.
 • Anskaffelse av midlertidig car-port. Tilbud mottatt. Kontroll mot byggesak, rømningssikkerhet og brannsikkerhet.

Neste uke:

 • Sveising av bjelke for avstivning av spuntvegg. Det vil være synlig gnist. TE er OBS på evt. brannfare.
 • Setting av stag mot spuntvegg. Dette vil gi støy og rystelse. Det vil allikevel bråke mindre enn spunting.
 • Boring av fjellbolter. Dette vil gi støy og rystelse. Det vil allikevel bråke mindre enn spunting.
 • Forberedelser for oppsett av carport. Fjerning av kantstein og legging av duk med subbus.
 • Kontinuerlig oppfølging HMS / ytre miljø.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke