Ifbm arbeider i Skårerfaret blir adkomstvei til og fra Skårerfaret, 5 -13 lagt om i perioder. Det blir etablert midlertidig skiltet kjørevei fra Løkenåsveien mellom garasjerekkene til Skårerlia borettslag.

Arbeidene vil pågå i 2 faser.

Fase 1:  uke 43

Fase 2 : uke 44-49

Det blir fortsatt åpent for gangtrafikk i Skårerfaret i hele perioden

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke