Erik Johansen

Ifbm betongstøp og bearbeiding av denne, kan det onsdag 27.juni foregå arbeid utover kveld/natt. Dette er avhengig av temperatur og herdeprosess på betongen.

All trafikk med betongbiler avsluttes innen normal arbeidstid kl.19.00

Arbeid utover dette, er å bearbeide betongoverflaten maskinelt som medfører noe støy.

Vi håper på forståelse for dette og vil så langt det lar seg gjøre begrense de støyende aktivitetene.

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke