Thomas Sannum

Løkenåsveien 45

Informasjon om Løkenåsveien 45 Barnehage og Omsorgsboliger I Løkenåsveien 45 skal Lørenskog kommune bygge ny barnehage med 6 avdelinger og 30 nye omsorgsboliger. Dette vil gi bedre barnehagedekning i kommunen og sørge for at flere får tilbud om en omsorgsbolig. Bygget...

Roberth Børjesson

Skårer avfallsanlegg – uke 48 og 49

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Sikkerhet: HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter. Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i...

Roberth Børjesson

Skårer avfallsanlegg – uke 47 og 48

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Sikkerhet: HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter. Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i...

Roberth Børjesson

Skårer Avfallsbehandling – Spunting ferdig

Entreprenøren melder i dag at de er ferdige med nedsetting av spunt. Det vil si at det mest støybelastende arbeidet er unnagjort. Neste uke vil være preget av bla. boring av fjellbolter og setting av stag, noe som også støyer, men i mindre grad.

Roberth Børjesson

Skårer avfallsbehandling – ukerapport 45-46

Inneværende uke:   Sikkerhet: HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter. Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt. Pågående: risikofylt...

Roberth Børjesson

Skårer avfallssug – støyende og rystende arbeid

Prosjektet har nå utført en hel del forberedende arbeid på anlegget, og går nå inn i en fase der vi skal grave oss ned til traubunn i byggegropa. For å komme seg dit er det helt nødvendig med spunting. Spunting utføres med spuntrigg som holder i nåler som er opp mot...

Erik Johansen

Skårersletta 50 – arbeider i Skårefaret

Ifbm arbeider i Skårerfaret blir adkomstvei til og fra Skårerfaret, 5 -13 lagt om i perioder. Det blir etablert midlertidig skiltet kjørevei fra Løkenåsveien mellom garasjerekkene til Skårerlia borettslag. Arbeidene vil pågå i 2 faser. Fase 1:  uke 43 Fase 2 : uke...

Erik Johansen

Skårersletta 50

Ifbm betongstøp og bearbeiding av denne, kan det onsdag 18.juli 2018 foregå arbeid utover kveld/natt. Dette er avhengig av temperatur og herdeprosess på betongen. All trafikk med betongbiler avsluttes innen normal arbeidstid kl.19.00 Arbeid utover dette, er å...

Erik Johansen

Skårersletta 50 – Kveld/natt arbeid onsdag 27.06.18

Ifbm betongstøp og bearbeiding av denne, kan det onsdag 27.juni foregå arbeid utover kveld/natt. Dette er avhengig av temperatur og herdeprosess på betongen. All trafikk med betongbiler avsluttes innen normal arbeidstid kl.19.00 Arbeid utover dette, er å bearbeide...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke