TNP

Triaden Ombygging: flytsparkling søndag 9/5

Det vil bli flytsparkling av gulvarealer inne på Triaden kjøpesenter førstkommende søndag, 09.05.21. I den forbindelse vil det stå parkert en pumpebil utenfor Coop Extra i tidsperioden kl 11:00-14:00. STØ Entreprenør 04/05-2021

Frida Ljøner Waller

Informasjon om arbeidene i Skårersletta

I forbindelse med byggearbeidene i Skårersletta skal vi sprenge vekk fjellmasser ved krysset til Løkenåsveien og sørover, langs Jysk. Vi har fjernet noe fjellmasser, men er ikke helt ferdig med dette arbeidet. Sprengningsarbeidene for fortsetter mandag 29. mars og...

Ragnhild Aagesen

Spuntarbeidene i Skårersletta er utsatt til etter påske

De varslede spuntarbeidene i Skårersletta er utsatt til etter påsken. Planlagt dato for oppstart er 6. april. I første omgang skal vi spunte ca. fra Jysk og sørover forbi avkjøringen til Swixgata, et arbeid som etter planen skal ta ca. tre uker. Det kommer ikke til å...

TNP

Triaden Ombygging: flytsparkling søndag 14/3

Det vil bli flytsparkling av gulvarealer inne på Triaden kjøpesenter førstkommende søndag, 14.03.21. I den forbindelse vil det stå parkert en pumpebil og bulkbil utenfor Coop Extra i tidsperioden kl 12:00-17:00. STØ Entreprenør 11/03-2021

Ragnhild Aagesen

Spuntarbeidene i Skårersletta starter i midten av mars

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal kommunen skifte ut vann- og avløpsledningene i grunnen. Disse ligger inntil fem meter under bakken. Grunnforholdene i området er svært utfordrende, med mye bløt leire og høy grunnvannstand. For å kunne gjennomføre...

TNP

Triaden Ombygging: flytsparkling søndag 21/2-21

Det vil bli flytsparkling av gulvarealer inne på Triaden kjøpesenter førstkommende søndag, 21.02.21. I den forbindelse vil det stå parkert en lastebil utenfor Coop Extra i tidsperioden kl 10:00-15:00. STØ Entreprenør 19/02-2021  

Ragnhild Aagesen

Mandag starter ombyggingen av Skårersletta 

Lørenskog kommune skal bygge om Skårersletta til å bli en hyggelig og attraktiv sentrumsgate med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram, og vi skal legge til rette for et attraktivt...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke