Roberth Børjesson

Skårer avfallsanlegg uke 15 og 16

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet. Neste uke er det påskeferie og det vil ikke være byggeaktivitet på dette prosjektet. Inneværende uke: Inneværende uke har det blitt jobbet med betong og armering. Hovedfokus har vært på etablering av...

Roberth Børjesson

Skårer avfallsanlegg – uke 13 og 14

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Inneværende uke har det blitt jobbet med betong og armering. Støp av bunnplate ble utført som planlagt torsdag 28. mars. For kommende periode vil det være...

Roberth Børjesson

Skårer avfallsanlegg – Uke 12 og 13

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Inneværende uke har det blitt jobbet med betongarbeid og fundamenter.For kommende periode vil det være alminnelig anleggsstøy (jern mot jern, drilling,...

Roberth Børjesson

Skårer avfallsstasjon – uke 11 og 12

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Inneværende uke har det blitt jobbet med betongarbeid og fundamenter.For kommende periode vil det være alminnelig anleggsstøy (jern mot jern, drilling,...

Roberth Børjesson

Skårer avfallsanlegg – uke 10 og 11

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke Inneværende uke: Inneværende uke har det blitt jobbet med betongarbeid og fundamenter. Arbeid med pæler er unnagjort.For kommende periode vil det være alminnelig anleggsstøy (jern...

Roberth Børjesson

Skårer avfallsanlegg – Uke 9 og uke 10

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke Inneværende uke: Inneværende uke har det blitt jobbet med komplettering av pæler og støpning av fundament. Utgravingen er ferdig.  Det verste med tanke på støy og rystelser er...

Thomas Sannum

Løkenåsveien 45

Informasjon om Løkenåsveien 45 Barnehage og Omsorgsboliger I Løkenåsveien 45 skal Lørenskog kommune bygge ny barnehage med 6 avdelinger og 30 nye omsorgsboliger. Dette vil gi bedre barnehagedekning i kommunen og sørge for at flere får tilbud om en omsorgsbolig. Bygget...

Roberth Børjesson

Skårer avfallsanlegg – uke 48 og 49

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Sikkerhet: HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter. Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i...

Roberth Børjesson

Skårer avfallsanlegg – uke 47 og 48

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Sikkerhet: HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter. Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i...

Roberth Børjesson

Skårer Avfallsbehandling – Spunting ferdig

Entreprenøren melder i dag at de er ferdige med nedsetting av spunt. Det vil si at det mest støybelastende arbeidet er unnagjort. Neste uke vil være preget av bla. boring av fjellbolter og setting av stag, noe som også støyer, men i mindre grad.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke