Ragnhild Aagesen

Nattarbeider ved krysset Ragnhilds vei X Astrids vei

I Ragnhilds vei skal vi grave grøft for avfallssug fram til Astrids vei. Avfallssug er fremtidens system for avfallshåndtering i sentrum. Oppgraving av innkjøring til Astrids vei må utføres på natt. Arbeidene skal utføres natt til onsdag 28. juli, torsdag 29. juli og...

TNP

Triaden Utvidelse: Forlenget arbeidstid uke 26 og 27

I forbindelse med pelearbeider på Triaden, har vi behov for å utvide arbeidstiden på plassen frem til ca 20:30 mandag til onsdag i uke 26 og 27. dette for at arbeidet ikke skal gå ut i fellesferien. se bilde under for plassering av arbeidet dette gjelder. STØ...

Ragnhild Aagesen

Arbeider i Skårerparken

I forbindelse med byggearbeidene i Skårersletta blir vi i tiden fremover nødt til å sperre av større deler av Skårerparken. På hjørnet ved Sigurds vei skal vi bygge en varmesentral for oppvarming av sykkelveiene og fortauene i Skårersletta. I tillegg skal vi flytte en...

TNP

Triaden Utvidelse: sprengningsarbeider

Det har under utgravning for utvidelsen av Triaden blitt avdekket fjell som må sprenges vekk. Førstkommende lørdag 12/6 borrer vi hull for sprengladninger. selve ladninger og sprengninger gjøres mandag/tirsdag uke 24 alle sprengninger varsles med lydsignal og vaktmenn...

Ragnhild Aagesen

Ombygging av Skårersletta – arbeider i juni

I Skårersletta pågår det nå arbeider i fire områder parallelt. Utenfor Triaden mot Gamleveien Vi fortsetter arbeidet med å grave ut masser for å etablere nye vann- og avløpsledninger i dette området. Vi kommer også til å begynne arbeidet med å etablere ledninger for...

Jørn Bråteng

Nytt dagaktivitetssenter i Løkenåsveien 51

Lørenskog kommunale pensjonskasse skal etablere nytt dagaktivitetssenter i Løkenåsveien 51 for mennesker med funksjonsnedsettelser i alderen 18 – 40 år. Nye Bårliskogen aktivitetssenter har behov for permanente lokaler med sine 35 besøkende og 16 ansatte. De besøkende...

Ragnhild Aagesen

Ombygging av Skårersletta – arbeider i mai

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal vi skifte ut vann- og avløpsledningene i området. I deler av Skårersletta ligger vann- og avløpsledningene inntil fem meter under bakken. Grunnforholdene i området er delvis utfordrende, med mye bløt leire og høy...

TNP

Triaden Ombygging: flytsparkling søndag 9/5

Det vil bli flytsparkling av gulvarealer inne på Triaden kjøpesenter førstkommende søndag, 09.05.21. I den forbindelse vil det stå parkert en pumpebil utenfor Coop Extra i tidsperioden kl 11:00-14:00. STØ Entreprenør 04/05-2021

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke