Arbeider i Skårerfaret natt til fredag 24. juni

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta, fornyer og oppgraderer vi vann- og avløpsnettet i sentrum. Nå skal vi skifte ut ledninger som går på tvers av Skårerfaret. Det betyr at vi skal rive asfalt, grave ut grøft og tippe masser. Av hensyn til trafikkavviklingen...

Skårerparken – nyhetsbrev juni og juli 2022

I mai startet Agaia AS på oppdrag fra Lørenskog kommune de fysiske arbeidene med å anlegge Skårerparken. Ved ferdigstillelse mot slutten av 2023 kommer Skårerparken til å bli en frodig møteplass for folk i alle aldre, og en viktig del av Lørenskog sentrum. Parken skal...

Skårersletta – arbeider i juni

Arbeidene med å bygge om Skårersletta til en hyggelig sentrumsgate går framover. Vi arbeider på flere strekninger samtidig. Her kommer en oversikt over hvilke arbeider som skal utføres i juni.   Gamleveien-Skårerfaret Vi skal grave i fortauet ved krysset...

Triaden Utvidelse Ombygging – Arbeid første og andre pinsedag

I forbindelse med ombyggingsprosjektet på Triaden, er vi nødt til å benytte pinsedagene for inntransport av hulldekker inn i eksisterende kjøpesenter. Hulldekkene skal erstatte tidligere rullebånd inne på senteret. Arbeidet vil bestå av tunge og krevende løft som må...

Kvelds- og nattarbeider i Skårersletta

Som følge av arbeidene med å bygge om Skårersletta har vi behov for å flytte noen av veisikringselementene (tung sikring) og skiltene i rundkjøringen i sør (Gamleveien) og rundkjøringen i nord (Solheimsveien). Av hensyn til trafikkavviklingen i sentrum må dette gjøres...

Skårersletta – arbeider i mai

Arbeidene med å bygge om Skårersletta til en hyggelig sentrumsgate går framover. Vi arbeider på flere strekninger parallelt. Her er en oversikt over arbeidene som skal utføres i mai.   Gamleveien-Skårerfaret Vi skal utføre gravearbeider i fortauet i krysset...

Nå starter anleggsarbeidene i Skårerparken

Lørenskog sentrum skal utvikles til å bli et hyggelig sentrum med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. På friområdet som ligger mellom Sverres vei og Sigurds vei langs Skårersletta skal vi anlegge en hyggelig park, som skal hete Skårerparken. Kommunestyret...

Spuntarbeider i krysset Trygves vei X Skårersletta

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal vi spunte i krysset Trygves vei X Skårersletta. Arbeidene starter i dag mandag 2. mai og pågå i et par uker. Hva er spunt og hvorfor spunter vi? I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal kommunen skifte ut...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke