TNP

Triaden Utvidelse Idrettshall – Kveldsarbeid 06.12

Det er planlagt levering av fagverksbjelker til Triaden Idrettshall førstkommende mandag 06. desember. Arbeidene er planlagt fra klokken 21:30. Fagverkene kjøres inn ved rundkjøringen Gamleveien/Skårersletta og bort til Idrettshallen ved Skårersletta 63, der...

TNP

Triaden Utvidelse Ombygging: søndagsarbeid 28. november

Det er planlagt arbeid inne på Triaden Lørenskog Storsenter førstkommende søndag, 28. november. Arbeidet omfatter montering av møbler til spisesteder. Tidsrommet er satt til 09:00-17:00. Det er ikke planlagt noe støyende arbeid, men noe støy kan forekomme. STØ...

Lørenskog kommune

Varsel om støyende arbeider bak Metro senter

I forbindelse med utskiftning av vann- og avløpsrør og overvannsrør bak Metro senter vil det denne uken starte arbeid med sprenging. Dette innebærer tiltransportering av materiell og utstyr, oppstart av boring før sprenging, og sprenging. Sprengingen vil mest...

TNP

Triaden Utvidelse Ombygging: søndagsarbeid 14. november

Det er planlagt arbeid inne på Triaden Lørenskog Storsenter førstkommende søndag, 14. november. Arbeidet omfatter gulvavretting og montasje av ny belysning i fellesarealer. Tidsrommet er satt til 08:00-21:00. I forbindelse med gulvavrettingen, vil det stå parkert en...

Lørenskog kommune

Asfaltering av Sverres vei

Vi skal avrette og asfaltere Sverres vei. Den blir derfor strengt for trafikk fra fredag 29. oktober og fram til tirsdag 2. november. Det blir omkjøring via Sigurds vei, dette blir skiltet. Se vedlagte kart. Vi skal også asfaltere noen hull i veien som går inn til...

TNP

Triaden Utvidelse: Tidlig oppstart 28/10

Pga Støping av bunnplate 28/10 for Utvidelsen av Triaden . ser vi oss nødt til å starte opprigging for arbeidene kl 05:30 og med betongstøping fra ca kl 06:00. Arbeidene skal foregå nedenfor Thon hotell og mot gamleveien.(markert gult på vedlagt bilde) er estimert...

TNP

Triaden Utvidelse: Tidlig oppstart 22/10 og 25/10

Pga Støping av bunnplate for ny idrettshall og utvidelse av Triaden . ser vi oss nødt til å starte opprigging for arbeidene kl 05:30 og med betongstøping fra ca kl 06:00. datoer: Triaden Utvidelse (mot gamleveien/skårersletta): 22/10 Idrettshall (ved Rema 1000): 25/10...

TNP

Triaden Utvidelse Idrettshall: Tidlig oppstart 12/10-21

Pga Støping av bunnplate 12/10 for ny idrettshall ved Triaden . ser vi oss nødt til å starte opprigging for arbeidene kl 05:30 og med betongstøping fra ca kl 06:00. Plassering av arbeidene er i området ved Rema 1000. Vi ber om forståelse for arbeidene vi nå skal...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke